Skip to content Skip to footer

Mi az az Ima-katekézis?

A Váci Egyházmegye 2026-ban ünnepli alapításának 1000 éves jubileumát. Ebből az alkalomból Marton Zsolt püspök atya felhívására egy három éves felkészülési időszak vette kezdetét az Egyházmegyében. Ennek keretében valamennyi plébániai közösség ugyan azokon a gondolatokon elmélkedik. Évente 5 alkalommal meghallgatunk egy tanítást, amit közösen értelmezünk és életre váltunk saját közösségeinkben.

A katekézis szó jelentése: „a hívők bevezetése a keresztény élet egészébe a keresztény tanítás rendszeres átadásával. (…) Nem csupán hitbéli ismereteket akar átadni, hanem hallgatóit be akarja vezetni egy hívő életstílusba, és ezt a krisztusi közösség, az Egyház keretében teszi.” – olvashatjuk a Katolikus Lexikonban.

A három év tervezett témái:

1. év: személyes megtérés;

2. év: a közösség, helyem a közösségben;

3. év: misszió, kifelé fordulás;

Az ima-katekézis alkalmak szervezését, lebonyolítását János Atya által megbízott küldöttek végzik. A küldöttek már két alkalommal vettek részt az Egyházmegye szervezésében megtartott felkészítő alkalmon. Ezeken az alkalmakon a tartalmi és módszertani felkészülésen túl lehetőség van személyes kapcsolatok építésére is. Legutóbb január 20-án voltunk együtt.

Marton Zsolt megyéspüspök köszöntője 2024. január 20-án Vácon.
(Forrás: https://www.magyarkurir.hu/hazai/masodszor-talalkoztak-jubileumi-kuldottek-vaci-egyhazmegyeben)

Marton Zsolt püspök atya köszöntője után Serfőző Levente tanítása következett az evangelizációról, a megújulás lehetőségeiről. Az előadás után kiscsoportos megbeszélés keretében volt lehetőség az előadáson hallottak által felmerült gondolatok megosztására és természetesen az ismerkedésre is. Az ebédszünetet követő szentségimádás után ismét kiscsoportos beszélgetések következtek, amelyek keretében az ima-katekézis alkalmakkal kapcsolatos tapasztalatokat osztották meg egymással a küldöttek.

Mi történt eddig Turán?

Az elmúlt ősszel eddig két alkalommal szerveztünk ima-katekézis estet. Mindkét alkalommal szentségimádás előzte meg a közösségi együttlétet. Az első találkozón a Püspök Atya katekézisét hallgattuk meg az isteni természetről, a személyes meghívásról és a megtérésről. Második alkalommal november végén találkoztunk, és Görbe József atya elmélkedése tanított minket az imádságról: miért és hogyan imádkozzunk, valamint az Úr Jézus „imastílusáról”, a Szentlélek közvetítő erejéről. 

A tanítások újra megnézhetők a YouTube-on:

1. előadás
2. előadás

Mindkét alkalommal a következő menetrendet követtük:

Miután összegyűltünk a plébánián, közös imával hangolódtunk a témára. Ezt követően énekeltünk egyet, majd rövid bevezető után meghallgattuk a tanítást. A hallottakhoz kapcsolódóan tanúságtétel következett egyházközségünk egyik tagjától. A lélek töltekezését szolgáló események után kis csoportokban beszéltük meg a hallottakat, az elhangzottak által keletkező érzéseket, tanulságokat. A kiscsoportok vezetői összegezték az elhangzottakat, majd az emeleti nagy előadóteremben újra összegyűlve megosztották azokat. 

Az alkalmakat közös imával zártuk, majd lehetőség volt egy kis kötetlen beszélgetésre is.

Mi fog történni a jövőben?

Ebben az évben még három alkalommal fogunk találkozni ima-katekézis összejövetelen. Egyet tervezünk februárban, egyet márciusban és egyet áprilisban.

Miért érdemes résztvenni az Ima-katekézis összejövetelen?

  • Mert lélekemelő módon mélyíthetjük el hitünket egy meghatározó közösségi élmény keretében…
  • Mert jó találkozni testvéreinkkel, beszélgetni, minőségi időt együtt tölteni…
  • Mert jó közösséget építeni, közösséghez tartozni…

A következő alkalom időpontjáról a honlapunkon, a közösségi oldalon, ill. a templomi hirdetésből és a plakátokról értesülhetnek az érdeklődők. Szeretettel várunk mindenkit!

(Borítókép: https://www.magyarkurir.hu/hazai/masodszor-talalkoztak-jubileumi-kuldottek-vaci-egyhazmegyeben)

Római Katolikus
Egyházközség
Tura

Elérhetőség

Köztársaság utca 1.
Tura, 2194

Irodai szolgálat:
Hétfőtől péntekig 9 – 11 óráig

+36 30 161 3963

Minden jog fenntartva © 2024