Az egyházközségen belül működő csoportok

Cserkészek

Máriás lányok

Énekkar