Ne feledkezzünk meg arról, hogy pénteken, 27-én este 6 órakor a Szentatya Urbi et orbi áldást ad, amely teljes búcsú elnyerésével jár.

A témáról ide kattintva lehet olvasni.

A részletekről (hogy mi a teljes búcsú, illetve a lelki áldozásról...) pedig lentebb, a bővebben gomb alatt lehet tájékozódni.

A teljes búcsú elnyeréséhez szükséges:

 a) A szentségi gyónás – annak kifejezéséül, hogy az Egyház bűnbocsátó hatalma által akar megbékélni a lélek Istennel. *

 b) A szentáldozás, lehetőleg a teljes búcsú elnyerésének napján – a Krisztussal való szentségi közösség megvalósításáért (jelenleg lelki áldozás). **

c)    A teljes búcsú elnyerésének legalább általános szándéka.

d) Mentesség minden bűnhöz, még a bocsánatos bűnökhöz való ragaszkodástól is.

e)    Imádság a Szentatya szándékára (Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…).

 

* az a) ponthoz: A búcsúnyerés feltételeit a Búcsúk kézikönyve (SZIT, 2000.) kötetben így találjuk:

„Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki a pápa Urbi et orbi áldását ... áhítattal fogadja, akkor is, ha fizikailag nincs jelen, de a szertartást TV-n, rádión áhítattal követte.” (51. o.)

Ebbe beleértendő az interneten való élő közvetítésbe való bekapcsolódás is. A feltételek azonosak az általános előírásokéval (gyónás, áldozás, ima a pápa szándékára).

A vírus miatti rendkívüli előírások értelmében „ahol lehetetlen a szentségi gyónás és szentáldozás, vagy ezeket csak igen nagy nehézségek árán végezhetnék el, (a helyi ordináriusok) engedélyezhetik a teljes búcsú elnyerését a tényleges gyónás és áldozás nélkül is, csak legyen meg bennük a szívbeli töredelem, és amint mód van rá, járuljanak a mondott szentségekhez.” (Kézikönyv 25. o.)

Az MKPK és a helyi ordináriusok rendelkezései alapján ezt az engedélyt megadták.

 

** a b) ponthoz (lelki áldozás):

 

A lelki áldozás az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit.

Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie. Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz (pl. rendezetlen házasság miatt), az lelki áldozást sem tud végezni.

 

Ima a lelki áldozáshoz

Uram, Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek.

Jöjj hát, ó, Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre!

A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre!

Köszöntelek, ó, Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.