A turai templom „Magyarok Nagyasszonya” vegyes kara

Az énekkar eredete a múlt század első felére tehető. Jeles kántoroknak köszönhetően – a visszaemlékezések szerint – karácsonykor vegyes kar köszöntötte Jézus születését, a Nagyhéten pedig férfikórus énekelte a Passiót.
A jelenlegi kórus Tóth Péter László kántor-karnagy Turára költözésekor, 1988-ban alakult. Létszáma. 40-50 fő között mozog.
A nyári szünet kivételével minden vasárnap énekelnek a szentmisén (régen „nagymisének” nevezték a mostani ½ 11-es diákmisét, amelyen énekelnek). Ezen kívül szívesen vesznek részt a városi ünnepeken és a környék kulturális rendezvényein. Állandó szereplői az Egyházmegyei Kórustalálkozóknak. Többször jártak külföldön: Erdélyben, a Felvidéken és Ausztriában is.
A kórus kedvenc zeneszerzői: J.S. Bach, Händel, Mozart, Kodály, Bárdos Lajos, Halmos László, de szívesen énekelnek gregoriánt is.
Eddigi legnagyobb sikeres vállalkozásuk: „Mozart C-dúr zenekari miséje” volt.