Marton Zsolt püspök atya döntése, hogy András atya temetési szentmiséjén és a szertartáson a járvány miatt csak a szűk család és a regisztrált papság vehet részt.

A temetés Érsekvadkerten lesz április 13-án, kedden 10 órakor.

Erre a linkre kattintva lehet bekapcsolódni az élő közvetítésbe.

                                                                   

                                                                         

                                                                      

De íme, nézi az Úr szeme azokat, akik félik őt, akik remélik irgalmát, és megmenti a haláltól lelküket…” (Zsolt 33,18-19)

 

A Váci Egyházmegye és a rokonság fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy szeretett paptestvérünk

 

LUKÁCS ANDRÁS

 

nyugalmazott tanácsos plébános, mesterkanonok, c. esperes, Szent Péterről nevezett Pétermonostori címzetes apát 2021. április 6-án, életének 75., papságának 51. évében szentségekkel megerősítve hazatért az Úrhoz.

 

Elhunyt paptestvérünkért az engesztelő szentmiseáldozatot 2021. április 13-án, 10 órakor mutatjuk be az érsekvadkerti Szent András Plébániatemplomban, majd a templom temetőjében helyezzük örök nyugalomra. A szentmisére és a temetésre a járványügyi helyzetre való tekintettel szűk családi körben kerül sor. Kérjük, hogy imádságos lelkülettel online kapcsolódjunk be a búcsúztatásba a Váci Egyházmegye facebook oldalán.

 

Paptestvérünk 1945. szeptember 3-án született Boldogon. 1969. június 22-én Vácon szentelték pappá. Káplán-hitoktató: Fóton 1969-1972, Tápiógyörgyén 1972-1974, Gödöllőn 1974-1977, Kerekegyházán 1977-1978. Plébános: Ecsegen 1978-1983, Csécsén 1980-1983, Turán 1983-2006. Címzetes esperes 1986-2006. Szent Péterről nevezett Pétermonostori címzetes apát 1998-tól. Plébániai kormányzó: Galgahévízen 1999-2000, Boldogon 2001-2002. Plébános: Vácszentlászlón 2004-2006, Valkón 2004-2005, Érsekvadkerten 2006-2020. Mesterkanonok 2011-től. 2020-ban vonult nyugdíjba.

 

Boldogi születésűként szülei nagyon őrizték azokat a vallásos hagyományokat, amelyek ott még élő hagyománynak számítottak. Születésének idejében az egész falu közössége nagyon erőteljesen óvta a maga katolikus mivoltát, és hősiesen kiálltak a hitoktatás mellett is. András atya testvérével együtt, József atyával ebben a légkörben növekedve mélyen elköteleződtek az Anyaszentegyház iránt, és teljes odaadással végezték lelkipásztori szolgálatukat. A népi hagyományoknak tisztelője volt és jól értette ezek belső tartalmát. A turai templomért különösképpen sokat tett, ahol új plébániát is építtetett. Isten házának ékessége a szívügye volt. Több pap számára példaképként szolgál András atya helytállása.

Hűséges papi életéért Krisztus, az Örök Főpap adjon jutalmat az Atyai ház örömében!

                                                                            R.I.P.