Marton Zsolt Püspök Atya a következő rendelkezéseket hozta meg:

 

A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19 járványhelyzet alakulása miatt, figyelembe véve a járványügyi szakemberek véleményét, Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva visszavonásig az alábbiakat kérjük.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezései alapján a Váci Egyházmegyében 2020. november 11-től  az alábbi rendelkezések lépnek hatályba:

1.      Bármilyen egyházi szertartás, esemény, ügyintézés stb. csak a kijárási tilalmon kívüli időpontban (reggel 5 és este 8 óra között) tartható.

 

2.      Elmaradnak a bérmálások és az ünnepélyes püspöki búcsúi szentmisék. Az elmaradó  bérmálásokra a járványhelyzet elmúltával kerül sor.

 

3.      Nyilvános szentmise (igeliturgia, szentségimádás, zsolozsma) továbbra is tartható.

 

4.      A betegek szentsége kiszolgáltatható, betegek otthoni és kórházi áldoztatása megengedett (kivéve, ha a kórházi  rendelkezések tiltják).

 

5.      Temetésen legfeljebb 50 fő vehet részt. 

6.      Esküvők, keresztelők csak a legszűkebb családi körben, az állami előírások megtartásával  tarthatók.

7.      A plébániai oktatások és közösségi összejövetelek csak online formában tarthatók.

8.      Valamennyi szertartás és egyéb közösségi vagy más alkalom során kiemelt figyelmet kell  fordítani

·         az egymástól való biztonságos távolság megtartására,

·         a maszkviselésre és

·         kézfertőtlenítésre.

 

9.      Egy helyiségben csak annyian tartózkodjanak, ahányan a biztonságos  távolságtartás figyelembevételével oda beférnek. A szertartások és más alkalmak során  lehetőleg kerüljük az éneklést.

 

10.  Kérem, hogy aki betegnek érzi magát, forduljon orvoshoz, és ne menjen közösségbe!

Mentesülnek a vasárnapi szentmiselátogatás kötelezettsége alól

·         az idősebb, veszélyeztetett,  illetve

·         beteg testvéreink, továbbá azok,

·         akik kötelességüket teljesítik, jogosan félnek a  közösségben való megjelenéstől, beteget ápolnak, nagyon idős, vagy veszélyeztetett személlyel  laknak együtt, vagy hatósági karanténban vannak.

A felmentés vonatkozik mindazokra is, akik  úgy érzik, hogy számukra a szentmisén való személyes részvétel veszélyt hordoz magában (CIC  87. k. 1. §., 1245. k.).

 

Arra hívok mindenkit, hogy imádkozzunk a járványban megbetegedettekért, az orvosokért,  ápolókért, mindazokért, akik munkájukkal a járvány ellen küzdenek, valamint az elhunytakért  és gyászoló hozzátartozóikért.

Vác, 2020. november 10.

Marton Zsolt s.k.

váci püspök